Suggesties voor de omgevingswet

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Heeft u vragen over de consequenties voor uw digitale omgeving of heeft u suggesties waarmee we u verder kunnen helpen met uw voorbereiding op de invoering van de omgevingswet dan horen we het graag. Vragen en Tips