WKPB – Beter Kenbaar

In het kader van het project ‘Beter Kenbaar’ wordt de registratie van de publiekrechtelijke beperkingen vernieuwd. De GISkit WKPB applicatie faciliteert deze transitie. Met de huidige versie kan de consistentie tussen de lokale registratie en de landelijke voorziening worden gecheckt en voor veel typen afwijkingen automatisch worden rechtgetrokken. In de versie die in december 2019 uitkomt wordt ook het anonimiseren van documenten en het aanmaken van een transitiesheet gefaciliteerd.  

lees verder