Omgevingswet pilot of cursus

We nodigen u uit voor het volgen van een cursus waarin u oefent met het maken van een omgevingsplan en toepasbare regels. Eisen aan teksten, annotaties, geometrie worden doorgenomen en toegepast.  Ook bieden we u de mogelijkheid te starten met een pilot voor het maken van een omgevingsplan en toepasbare regels.

U kunt zich hier opgeven voor een cursus of pilot.