Omgevingswet software

GISkit biedt software omgevingsdocumenten en toepasbare regels voor het totale proces van maken, uitwisselen en raadplegen. Daarnaast bieden wij diensten ten behoeve van de transitie van bestemmingsplannen naar het omgevingsplan en ondersteuning bij een integrale benadering van het omgevingsplan. 

Lees verder