Pilot Omgevingsplan en Ketentest gemeente Waalre

In juni heeft gemeente Waalre en GISkit een succesvolle pilot uitgevoerd. Hierin is een omgevingsplan gemaakt op basis van de VNG Staalkaart Bestaande Woonwijk. Dit omgevingsplan is gepubliceerd op overheid.nl en bij Regels op de Kaart in het omgevingsloket. Daarnaast is een ketentest uitgevoerd van het omgevingsplan tot en met de vergunningaanvraag in het zaaksysteem bij de gemeente. Hierbij zijn twee typen toepasbare regels gebruikt, waarvan één met een geo-verwijzing. Het gemaakte omgevingsplan is te bekijken in het DSO Omgevingsloket (Regels op de Kaart, gemeente Waalre, via bekijk alles bij Regels). Ook is het plan te bekijken met de GISkit OW-Viewer. Hier kunt u een filmpje bekijken over de pilot.