Gereed als opdrachtgever?Aansluiten, basisset en OW viewer

GISkit verzorgt laagdrempelig de minimale condities waaraan gemeenten moeten voldoen bij de inwerkingtreding van de omgevingswet. We verzorgen de technische en functionele aansluiting op de landelijke voorziening en DSO voor de plan- en regelbeheerkant en faciliteren de vulling met een initieel plan en set regels. Daarnaast bieden wij u de OW- (omgevingswet) viewer waarmee u plannen kunt beoordelen. Deze viewer is de opvolger van de huidige gml-viewer.  Vanuit deze positie kunt u dit jaar tot de inwerkingtreding van de wet uw opdrachtgeverschap naar stedenbouwkundige bureau’s verder vorm geven. Lees verder