Deskundigen bijeenkomst Invoering Omgevingswet

Op dinsdag 30 november vond in de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst plaats over de invoering van de Omgevingswet met als thema: een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De vraag, die centraal stond, was of een verantwoorde invoering van het DSO haalbaar is bij een inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2022.

Een interessante bijeenkomst waarin Annetje Knaap, een van de specialisten van GISkit, onze volgende visie heeft gegeven:

Technisch haalbaar onder de voorwaarde dat de huidige optimalisatie wordt doorgezet en het koppelvlak tussen het DSO en de bevoegd gezagen en de bureaus wordt afgebouwd. Koers houden en ervaring opdoen.

Via onderstaande link zijn de presentaties, position papers en een deelopname van de bijeenkomst te vinden:

Deskundigenbijeenkomst Invoering Omgevingswet 30 november – Eerste Kamer der Staten-Generaal