GISkit software gereed voor release A’’’

De LVBB/DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) is op 3 mei overgegaan naar release A’’’.

Ook de GISkit Omgevingswetsoftware is op deze release overgegaan.

Succesvol is het eerste plan conform deze release gepubliceerd. Het is te vinden via Regels op de Kaart in de pre-omgeving, in dit geval een aansluitplan voor de gemeente Montfoort.

Wilt u meer informatie over de omgevingswetsoftware van GISkit, neem dan gerust contact met ons op!

Maaksoftware voor de omgevingswet

Bent u een  bureau of een zelfmakende gemeente? Dan kunt u aan de slag met de software van GISkit voor het maken van omgevingsdocumenten zoals omgevingsplannen en omgevingsvisies. Daarnaast bieden wij regelbeheersoftware waarmee u de bijbehorende toepasbare regels kunt maken. Om snel tot een plan te kunnen komen bieden wij in de vorm van de composer een dienst voor het hergebruik van data.  De software is gereed op de vigerende standaard en gebruiken we momenteel met succes bij het aansluiten van gemeenten op het DSO en bij het doorlopen van de keten van plan tot vergunningaanvraag. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

GISkit geslaagd voor de basischeck!!

GISkit is geslaagd voor de basischeck voor het omgevingsplan en de provinciale omgevingsverordening. Een mooie mijlpaal is hiermee bereikt.

In het kader van het productie-klaar maken van de DSO-keten is de procedure van de basischeck ingesteld, zie Samen de keten werkend maken met de Basischeck! – Ontwikkelaarsportaal (aandeslagmetdeomgevingswet.nl).

Binnenkort verwachten wij ook de basischeck te doorlopen voor de andere planvarianten.

De GISkit Omgevingswet Suite is inmiddels ook gereed voor de huidige release in het stelsel (release A’). Daarnaast zijn we in samenwerking met JNET over van CORV naar Jubes.

Een voorbeeldplan, gemaakt op basis van de staalkaarten van de VNG in het kader van de IBAT test, is te vinden op de preomgeving onder Regels op de Kaart bij de gemeente Waalre, zie Home – Omgevingsloket (overheid.nl).