Deskundigen bijeenkomst Invoering Omgevingswet

Op dinsdag 30 november vond in de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst plaats over de invoering van de Omgevingswet met als thema: een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De vraag, die centraal stond, was of een verantwoorde invoering van het DSO haalbaar is bij een inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2022.

Een interessante bijeenkomst waarin Annetje Knaap, een van de specialisten van GISkit, onze volgende visie heeft gegeven:

Technisch haalbaar onder de voorwaarde dat de huidige optimalisatie wordt doorgezet en het koppelvlak tussen het DSO en de bevoegd gezagen en de bureaus wordt afgebouwd. Koers houden en ervaring opdoen.

Via onderstaande link zijn de presentaties, position papers en een deelopname van de bijeenkomst te vinden:

Deskundigenbijeenkomst Invoering Omgevingswet 30 november – Eerste Kamer der Staten-Generaal

 

Maaksoftware voor de omgevingswet

Bent u een  bureau of een zelfmakende gemeente? Dan kunt u aan de slag met de software van GISkit voor het maken van omgevingsdocumenten zoals omgevingsplannen en omgevingsvisies. Daarnaast bieden wij regelbeheersoftware waarmee u de bijbehorende toepasbare regels kunt maken. Om snel tot een plan te kunnen komen bieden wij in de vorm van de composer een dienst voor het hergebruik van data.  De software is gereed op de vigerende standaard en gebruiken we momenteel met succes bij het aansluiten van gemeenten op het DSO en bij het doorlopen van de keten van plan tot vergunningaanvraag. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

GISkit geslaagd voor de basischeck!!

GISkit is geslaagd voor de basischeck voor het omgevingsplan en de provinciale omgevingsverordening. Een mooie mijlpaal is hiermee bereikt.

In het kader van het productie-klaar maken van de DSO-keten is de procedure van de basischeck ingesteld, zie Samen de keten werkend maken met de Basischeck! – Ontwikkelaarsportaal (aandeslagmetdeomgevingswet.nl).

Binnenkort verwachten wij ook de basischeck te doorlopen voor de andere planvarianten.

De GISkit Omgevingswet Suite is inmiddels ook gereed voor de huidige release in het stelsel (release A’). Daarnaast zijn we in samenwerking met JNET over van CORV naar Jubes.

Een voorbeeldplan, gemaakt op basis van de staalkaarten van de VNG in het kader van de IBAT test, is te vinden op de preomgeving onder Regels op de Kaart bij de gemeente Waalre, zie Home – Omgevingsloket (overheid.nl).