Eerste wijzigingsbesluit omgevingsplan voor gebiedsontwikkeling in Nederland, gemaakt en gepubliceerd met GISkit Omgevingswet

Op 5 juni is de definitieve versie van het wijzigingsbesluit omgevingsplan van Groningen voor de gebiedsontwikkeling Stadshavens bekend gemaakt op overheid.nl.

Een mooi resultaat waarbij:

  • een bureau (Rho adviseurs) het omgevingsplan en wijzigingsbesluit, dat in samenwerking met Stadshavens en Gemeente Groningen tot stand kwam, conform STOP/TPOD realiseerde en als product leverde aan de gemeente.
  • er voorgewerkt werd op de pre-omgeving en gecontroleerd gepubliceerd werd op de productieomgeving. Het ontwerp stond op 23 december op de pre, 10 januari op productie, de definitieve versie op 23 maart op de pre en 5 juni op productie. De pre-omgeving werd gebruikt voor controle en voor de besluitvorming in de gemeenteraad.
  • de bruidsschat werd verplaatst van hoofdstuk 22 naar hoofdstuk 32 waarbij interne tekstreferenties en artikelsgewijze toelichting automatisch in de software werden bijgewerkt en de activiteiten en toepasbare regels correct mee verhuisden.
  • de bruidsschat deels niet meer van toepassing is gemaakt op de plek van de nieuwe regels door de aanpassing van het werkingsgebied van de betreffende artikelen.
  • de bruidsschat gelijk met het ontwerpbesluit in beheer is genomen. Dit is de reden waarom het besluit met integrale tekstvervanging is gepubliceerd. Om inzicht te geven in de verschillen tussen het ontwerpbesluit en het definitieve besluit is in Bijlage C van het besluit een pdf met de renvooi weergave van het definitieve besluit versus het ontwerp besluit opgenomen.
  • een pons is toegepast in het gebied waar de Wro-plannen komen te vervallen.
  • het uiteindelijk 612 bladzijden tellende STOP/TPOD besluit een rijk geannoteerde regeling tot gevolg heeft met activiteiten, gebiedsaanwijzingen en normen.

Het besluit is te vinden bij officiële bekendmakingen Gemeenteblad 2024, 244369 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen en de regeling in het omgevingsloket bij gemeente Groningen – toekomstige versies Regels op de kaart – Omgevingswet