Omgevingswet software

GISkit biedt software omgevingsdocumenten en toepasbare regels voor het totale proces van maken, uitwisselen en raadplegen. Daarnaast bieden wij diensten ten behoeve van de transitie van bestemmingsplannen naar het omgevingsplan en ondersteuning bij een integrale benadering van het omgevingsplan. 

Lees verder

 

 

 

Omgevingswet pilot of cursus

We nodigen u uit voor het volgen van een cursus waarin u oefent met het maken van een omgevingsplan en toepasbare regels. Eisen aan teksten, annotaties, geometrie worden doorgenomen en toegepast.  Ook bieden we u de mogelijkheid te starten met een pilot voor het maken van een omgevingsplan en toepasbare regels.

U kunt zich hier opgeven voor een cursus of pilot.

WKPB – Beter Kenbaar

In het kader van het project ‘Beter Kenbaar’ wordt de registratie van de publiekrechtelijke beperkingen vernieuwd. De GISkit WKPB applicatie faciliteert deze transitie. Met de huidige versie kan de consistentie tussen de lokale registratie en de landelijke voorziening worden gecheckt en voor veel typen afwijkingen automatisch worden rechtgetrokken. In de versie die in december 2019 uitkomt wordt ook het anonimiseren van documenten en het aanmaken van een transitiesheet gefaciliteerd.  

lees verder