Klaar voor de omgevingswet?

Bent u een bureau of bevoegd gezag dan kunt u aan de slag met de software van GISkit voor officiële publicaties op overheid.nl en de publicatie van alle typen omgevingsdocumenten in het DSO en bijbehorende toepasbare regels voor de vergunningcheck en indieningsvereisten. Ook bijkomende diensten zoals het instellen van de behandeldienst zijn uit te voeren met GISkit Omgevingswet.  GISkit biedt ondersteuning bij alle werkzaamheden die van belang zijn voor de Inwerkingtreding van de Wet,  van het maken van omgevingsdocumenten zoals omgevingsplannen, omgevingsvisies, programma’s tot de aansluiting op de productie omgeving van de landelijke voorziening.

Graag maken we u wegwijs in de keuzes die  te maken zijn bij de opzet en verdere uitwerking van een omgevingsplan en illustreren die aan de hand van voorbeelden zoals het IKT (Indringende Keten Test)-plan gepubliceerd bij Waalre. U kunt verder werken met voorbeeldplannen zoals de geïntegreerde staalkaart van de VNG met gebruikmaking van het uitwisselpakket. 

We bieden een cursusprogramma aan afgestemd op verschillende rollen en bijbehorende werkzaamheden in het kader van de omgevingswet, meer hierover vindt u hier. Als u nog geen gebruik maakt van GISkit Omgevingswet en geïnteresseerd bent dan geven we graag een on-line demonstratie en verdere uitleg.