Omgevingswet – Geobuzz

Graag stellen we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond onze software voor de omgevingswet, dit betreft plansoftware en regelbeheersoftware waarmee u omgevingsdocumenten en toepasbare regels kunt maken, uitwisselen, raadplegen en beheren. 

Ook bieden wij functionaliteit voor de transitie vanuit de huidige situatie in de vorm van conversies en continuering van software voor de overgangssituatie.

We nodigen u graag uit voor het volgen van een cursus waarin zowel de principes van STOP/TPOD en STTR worden uitgelegd als praktisch met software wordt gewerkt aan een omgevingsplan. Ook bieden we u de mogelijkheid te starten met een pilot voor een omgevingsplan en toepasbare regels.

Op 19 en 20 november staan we op de Geobuzz in ’s Hertogenbosch, we ontmoeten u daar graag!

WKPB – Beter Kenbaar

In het kader van het project ‘Beter Kenbaar’ wordt de registratie van de publiekrechtelijke beperkingen vernieuwd. De GISkit WKPB applicatie faciliteert deze transitie. Met de huidige versie kan de consistentie tussen de lokale registratie en de landelijke voorziening worden gecheckt en voor veel typen afwijkingen automatisch worden rechtgetrokken. In de versie die in december 2019 uitkomt wordt ook het anonimiseren van documenten en het aanmaken van een transitiesheet gefaciliteerd.  

lees verder