GISkit geslaagd voor de basischeck!!

GISkit is geslaagd voor de basischeck voor het omgevingsplan en de provinciale omgevingsverordening. Een mooie mijlpaal is hiermee bereikt.

In het kader van het productie-klaar maken van de DSO-keten is de procedure van de basischeck ingesteld, zie Samen de keten werkend maken met de Basischeck! – Ontwikkelaarsportaal (aandeslagmetdeomgevingswet.nl).

Binnenkort verwachten wij ook de basischeck te doorlopen voor de andere planvarianten.

De GISkit Omgevingswet Suite is inmiddels ook gereed voor de huidige release in het stelsel (release A’). Daarnaast zijn we in samenwerking met JNET over van CORV naar Jubes.

Een voorbeeldplan, gemaakt op basis van de staalkaarten van de VNG in het kader van de IBAT test, is te vinden op de preomgeving onder Regels op de Kaart bij de gemeente Waalre, zie Home – Omgevingsloket (overheid.nl).

Gereed als opdrachtgever?Aansluiten, basisset en OW viewer

GISkit verzorgt laagdrempelig de minimale condities waaraan gemeenten moeten voldoen bij de inwerkingtreding van de omgevingswet. We verzorgen de technische en functionele aansluiting op de landelijke voorziening en DSO voor de plan- en regelbeheerkant en faciliteren de vulling met een initieel plan en set regels. Daarnaast bieden wij u de OW- (omgevingswet) viewer waarmee u plannen kunt beoordelen. Deze viewer is de opvolger van de huidige gml-viewer.  Vanuit deze positie kunt u dit jaar tot de inwerkingtreding van de wet uw opdrachtgeverschap naar stedenbouwkundige bureau’s verder vorm geven. Lees verder

Maaksoftware voor de omgevingswet

Bent u een stedenbouwkundig bureau of een zelfmakende gemeente? Dan kunt u aan de slag met de software van GISkit voor het maken van omgevingsdocumenten zoals omgevingsplannen en omgevingsvisies. Daarnaast bieden wij regelbeheersoftware waarmee u de bijbehorende toepasbare regels kunt maken. Om snel tot een plan te kunnen komen bieden wij in de vorm van de composer een dienst voor het hergebruik van data.  De software is gereed op de vigerende standaard en gebruiken we momenteel met succes bij het aansluiten van gemeenten op het DSO en bij het doorlopen van de keten van plan tot vergunningaanvraag. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.