OmgevingsWet-Viewer

Wilt u een omgevingsdocument zoals een omgevingsplan bekijken? Dat kan eenvoudig met de GISkit OW (Omgevingswet)- Viewer. Zowel de juridische teksten en de werkingsgebieden als de annotaties worden getoond. U ziet onder andere waar regels voor activiteiten zijn gesteld, welke gebiedsaanwijzingen in het plan zijn opgenomen, waar thema’s uit een omgevingsplan gelden. Lees verder

Wilt u oefenen met het maken van een omgevingsplan?

Aangezien we veel vraag krijgen naar de mogelijkheden om te oefenen, terwijl de ontwikkeling van de software voor de omgevingswet nog loopt, bieden we een digitalisatie dienst aan waarin de versie 0.98 kern software wordt gebruikt. Hierbij wordt een omgevingsplan van bescheiden omvang gemaakt op basis van aangeleverde tekst en geometrie. Lees verder

Pilot Omgevingsplan en Ketentest gemeente Waalre

In juni heeft gemeente Waalre en GISkit een succesvolle pilot uitgevoerd. Hierin is een omgevingsplan gemaakt op basis van de VNG Staalkaart Bestaande Woonwijk. Dit omgevingsplan is gepubliceerd op overheid.nl en bij Regels op de Kaart in het omgevingsloket. Daarnaast is een ketentest uitgevoerd van het omgevingsplan tot en met de vergunningaanvraag in het zaaksysteem bij de gemeente. Hierbij zijn twee typen toepasbare regels gebruikt, waarvan één met een geo-verwijzing. Het gemaakte omgevingsplan is te bekijken in het DSO Omgevingsloket (Regels op de Kaart, gemeente Waalre, via bekijk alles bij Regels). Ook is het plan te bekijken met de GISkit OW-Viewer. Hier kunt u een filmpje bekijken over de pilot.

 

WKPB – Beter Kenbaar

In het kader van het project ‘Beter Kenbaar’ wordt de registratie van de publiekrechtelijke beperkingen vernieuwd. De GISkit WKPB applicatie faciliteert deze transitie. Met de huidige versie kan de consistentie tussen de lokale registratie en de landelijke voorziening worden gecheckt en voor veel typen afwijkingen automatisch worden rechtgetrokken. Ook wordt het anonimiseren van documenten en het aanmaken van een transitiesheet gefaciliteerd.  Lees verder