PDOK Checkout

GISkit PDOK checkout is een product wat gebruikt kan worden in combinatie met GISkit BasisKaart voor het beheer van de BGT. Vanuit Basiskaart kan de PDOK checkout aangeroepen worden. Men krijgt dan de kaart van Nederland te zien en kan men door middels van een polygoon een interessegebied opgeven. Daarnaast is het ook mogelijk om objectfilter op te geven zodat enkel de relevante objecten worden gedownload.

Van PDOK wordt het opgegeven stuk opgehaald van de nieuwe PDOK BGT download functie. Het downloaden van gegevens gebeurd veel sneller dan voorheen. PDOK checkout voert vervolgens een geografische filtering uit waardoor enkel het opgegeven stuk wordt ingelezen in BasisKaart. Op basis van dit bestand kan vervolgens een mutatiebestand worden vervaardig wat vervolgens aan Bravo kan worden aangeboden.