Cursus

GISkit biedt verschillende cursussen aan waarin u leert werken met de GISkit Omgevingswet software.
Daarbij besteden we ook aandacht aan de aanpak van de werkzaamheden ter voorbereiding van de inwerkingtreding en aan inhoudelijke aspecten zoals de opbouw van en mogelijke concepten in verschillende omgevingsdocumenten zoals het omgevingsplan.

De cursussen zijn afgestemd op verschillende rollen in het kader van de omgevingswet zodat alle aandacht gaat naar de daarvoor relevante  werkzaamheden en veelvoorkomende processen en de hierbij te gebruiken softwaremodules.
Alle cursussen zijn hands-on zodat u direct zelf aan de slag gaat met de software.

Bent u geïnteresseerd in een van onze cursussen, meld u dan aan via ons aanmeldformulier.
Twijfelt u over welke cursus het meest geschikt is voor u, heeft u vragen over ons cursusaanbod of wilt u graag een pilot? Neem dan contact met ons op.


Beleidsmakers en contentmanagers (basiscursus)

Deze eendaagse cursus is gericht op planologen, juristen en regelanalisten. Het doel van de cursus is om u inzicht te geven in het nieuwe stelsel en de benodigde werkzaamheden voor de inwerkingtreding, voor wat betreft de toepasbare regels en omgevingsdocumenten met de focus op het omgevingsplan.
Verschillende basismodellen voor omgevingsplannen worden met behulp van de software geanalyseerd en manieren van controleren worden hands-on geoefend. De mogelijkheden om met de software tot een eigen modelplan te komen worden doorgenomen. Daarnaast wordt het wijzigingsproces uitgelegd.

Regelanalisten (gevorderden)

Voor regelanalisten, zowel inhoudelijk als operationeel, geven wij een eendaagse cursus gericht op toepasbare regels. Het doel van deze cursus is om u inzicht te geven in de doorwerking van omgevingsdocumenten naar toepasbare regels, mogelijke instellingen in de registratie toepasbare regels en in de verschillende typen toepasbare regels. Door middel van voorbeelden en praktische oefeningen gaat u aan de slag met het maken en publiceren van toepasbare regels met de GISkit Omgevingswet software. Deze cursus is een vervolg op de basiscursus voor beleidsmakers en contentmanagers.

Publicatie, regie & beheer (gevorderden)

Deze dagcursus is speciaal voor degenen die de taak hebben om wijzigingsbesluiten te maken en te publiceren. U krijgt inzicht in het hele proces van bekendmaken en beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen wordt het proces van publiceren toegelicht.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan regie en beheer (zowel inhoudelijk als operationeel) op omgevingsdocumenten en toepasbare regels. U leert u de module Publicatie en Beheer van de software kennen. Deze cursus is een vervolg op de basiscursus voor beleidsmakers en contentmanagers.

Planmakers (basis- en gevorderden cursus)

In een tweedaagse cursus speciaal voor planmakers leren we u alle stappen voor het maken, wijzigen en controleren van omgevingsdocumenten zoals omgevingsplannen en omgevingsvisies, met de GISkit Omgevingswet software.
Door middel van voorbeelden en oefeningen leert u het complete maken van omgevingsdocumenten bestaande uit teksten, annotaties, locaties en andere regeling- en besluitonderdelen.
Ook leert u over de effecten van de structuur van een omgevingsdocument en toe te passen manieren van annoteren, voor de werking in het stelsel, voor de uitoefening van regie en voor de transitie van o.a. het omgevingsplan.
Voor degenen die geometrie maken en aanpassen voor omgevingsdocumenten is een speciale extra cursusdag mogelijk waarbij de geometrie centraal staat.