Publiceer

Met de nieuwste versie van Publiceer, Publiceer 2012, kunt u alle ruimtelijke plannen die in de Wro zijn gedefinieerd publiceren overeenkomstig het STRI2012 .

In de Wro is gesteld dat ruimtelijke plannen compleet en met een gewaarborgde authenticiteit gepubliceerd moeten worden. De plannen bevatten een GML-bestand dat de ruimtelijke ligging van het plan en alle objecten daarin vastlegt, diverse planonderdelen zoals de regels, de toelichting, eventueel plaatjes, een geleideformulier en het manifest. Het geleideformulier is een samenvatting van wat er in het GML-bestand aan algemene informatie staat, zoals: naam van het plan, bronbeheer, datum van publicatie. Plus een lijst van alle onderdelen die bij het plan horen. Het manifest is niets anders dan een lijst van alle geleideformulieren.

GISkit Publiceer regelt de volgende zaken conform STRI2012: inlezen van het te publiceren plan, controleren op volledigheid van onderdelen, berekenen per onderdeel van de unieke code, aanmaken en ondertekenen van het geleideformulier, aanmaken/aanvullen van het manifest en ondertekening daarvan, publicatie op het internet.

Beveiliging
Om er zeker van te zijn dat de aangeboden plannen en planonderdelen authentiek zijn, zijn er een tweetal beveiligingen ingebouwd.

De eerste is dat er in het geleideformulier per planonderdeel een unieke code wordt gegenereerd.
Voor het geleideformulier zelf wordt er ook een unieke code gegenereerd. Deze code zorgt ervoor dat als er ook maar één teken wordt aangepast in een onderdeel dat de unieke code dan niet meer klopt met wat er in het geleideformulier staat. Op deze manier is de volledigheid en oorspronkelijkheid van het plan gewaarborgd.

De tweede beveiliging is dat er zowel onder het geleideformulier als onder het manifest een digitale handtekening wordt geplaatst, op basis van een certificaat van de instantie die het plan heeft vastgesteld. Op deze manier is de authenticiteit gewaarborgd.

Prijsinformatie
GISkit Publiceer heeft een abonnementsvorm en kost voor een stand alone licentie € 625,- euro per jaar (Excl. BTW), een netwerklicentie kost € 775,- per jaar (1 concurrent user)