Omgevingswet Viewer

Wilt u een omgevingsdocument zoals een omgevingsplan bekijken? Dat kan eenvoudig met de GISkit OW (Omgevingswet)- Viewer. Zowel de juridische teksten en de werkingsgebieden als de annotaties worden getoond. U ziet onder andere waar regels voor activiteiten zijn gesteld, welke gebiedsaanwijzingen in het plan zijn opgenomen, waar thema’s uit een omgevingsplan gelden. Door te prikken in de kaart ziet u welke regelteksten en annotaties op die plaats van toepassing zijn. De OW-viewer is een opvolger van de GML-Viewer waarmee bestemmingsplannen kunnen worden bekeken. 

Met de OW Viewer kunnen alle typen omgevingsdocumenten en wijzigingsbesluiten worden geraadpleegd. De viewer is te gebruiken in een vroeg stadium bij het tot stand komen van een omgevingsdocument en bij besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld als Raadsviewer bij de behandeling van wijzigingsbesluiten in de Raad.

Zelfgemaakte omgevingsdocumenten en documenten die aangereikt worden in het uitwisselformaat kunnen worden getoond. Ook kan de download service van het DSO worden aangesproken. Op deze manier kunnen alle omgevingsdocumenten die in het DSO staan, worden geraadpleegd.

De OW-Viewer heeft een abonnementsvorm. De kosten van een stand-alone licentie van de OW-Viewer zijn € 600,- per jaar. De OW-Viewer is ook in een netwerkversie ( € 950,- per jaar.) verkrijgbaar.