Producten

GISkit levert software voor alle basisregistraties waarbij geo-informatie een rol speelt:

  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)
  • Wet ruimtelijke ordening (WRO/IMRO)