BRK Datamanager

Met de BRK Datamanager kunt u de BRK Totaalstand en mutaties converteren naar een database naar keuze en vervolgens de database bijwerken met de BRK Mutaties. Als databronnen worden Oracle, SQL Server en MS Access in combinatie met Shape ondersteund. Bij het inlezen van de totaalstand en de mutaties wordt een uitvoerige controle op de gegevens uitgevoerd en gerapporteerd. Het proces van mutatieverwerking kan handmatig worden gestart of volledig automatisch worden uitgevoerd. De BRK Datamanager is de opvolger van GISkit AKRinfo.

Met BRK Raadplegen kunnen de gegevens die beheerd worden met de BRK Datamanager, geraadpleegd worden. Vanuit verschillende invalshoeken kan er worden gezocht bijvoorbeeld via een object, een adres of een persoon.

Bij de BRK Datamanager wordt ook de GISkit BRK Levering Organizer meegeleverd, hiermee kan een set bestaande uit een beginstand en mutaties op compleetheid en juiste aansluiting worden gecheckt en worden klaar gezet om verwerkt te worden.

Extra functionaliteit is te verkrijgen met BRK aanvullen waarmee de BRK gegevens functioneel worden gegeneerd waardoor zij bijvoorbeeld gemakkelijk in een Viewer kunnen worden ontsloten. Bijvoorbeeld relaties tussen het grondperceel en de bijbehorende appartementsrechten en de relaties tussen appartementsrechtsplitsingen worden inzichtelijk gemaakt.

Prijsinformatie
Een stand alone licentie van de BRK Datamanager incl. Raadplegen kost € 2.750,- excl. BTW. De onderhoudskosten bedragen € 475,- per jaar.
BRK Queries kosten € 550,- per jaar (abonnementsvorm)