Composer

‘Composer’ is een dienst waarmee u inzicht krijgt in de huidige geconsolideerde situatie van de bestemmingsplannen en mogelijke conversie naar een omgevingsplan.

De output is een geconsolideerd versie en conversie van bestemmingsplannen over het totale gebied of een gedeelte van het gebied van het bevoegd gezag, met mogelijkheid tot tijdreizen per locatie.

Hiermee kunt u inzicht krijgen in de migratie van geometrie en planteksten naar het omgevingsplan.

Bestaande geometrieën uit bestemmingsplannen worden geconverteerd voor toepassing in het omgevingsplan. De geometrie krijgt noemers waarbij de Wro terminologie is omgezet naar Omgevingswet terminologie.  

De composer is uit te voeren over het gehele gebied van het bevoegd gezag of een onderdeel daarvan. 

De composer wordt aangeboden als een dienst die voor u wordt uitgevoerd incl. analyse. Voor een gemeente van 50.000 inwoners is de prijsindicatie € 1.000, bestaande uit € 500 voor de compositie en € 500 voor analyse. Prijzen zijn excl. de BTW.

Bij wijze van voorbeeld ziet u hieronder de output voor Waalre en Apeldoorn.