Composer

De ‘Composer’ is een dienst waarmee bestemmingsplannen, beheersverordeningen en omgevingsvergunningen worden omgezet naar objecten in het omgevingsplan.

De objecten worden aangemaakt conform het TPOD Omgevingsplan.  Dit betreft juridische regels, activiteiten, gebiedsaanwijzingen, omgevingsnormen en locaties incl. noemers.  Bij de conversie vindt tevens een omzetting plaats van Wro terminologie naar Omgevingswet terminologie.

De output inclusief analyse kunt u gebruiken

  •  bij het komen tot een integrale aanpak bij het maken van een omgevingsplan
  •  voor hergebruik van gegevens en geometrie incl. inzicht in geometrieproblemen die ontstaan door het samenvoegen van meerdere plannen tot één plan
  •  voor inzicht in de huidige geconsolideerde situatie van vigerende plannen en mogelijke conversie daarvan naar een omgevingsplan

De composerdienst kunt u laten uitvoeren over het gehele gebied van het bevoegd gezag of een onderdeel daarvan.

De composer wordt aangeboden als dienst die voor u wordt uitgevoerd incl. analyse. De kosten zijn € 500 per gebied van 50.000 inwoners per run, € 500 voor analyse. Prijzen zijn excl. de BTW.

Bij wijze van voorbeeld ziet u hieronder de output voor Waalre en Apeldoorn.