PlanTekst OW

Voor het opstellen van regelteksten van omgevingsdocumenten zoals het omgevingsplan en omgevingsvisie, omgevingsverordeningen en waterschapsverordeningen.

Procesondersteuning van totstandkoming tot bekendmaking c.q. publicatie.

Geavanceerd annoteren in combinatie met GISkit Annoteer.