BGT Mutatieverwerker

Met de GISkit BGT Mutatieverwerker kun je snel grote hoeveelheden BGT mutaties genereren. De Mutatieverwerker is uitermate geschikt om attribuut gegevens van grote hoeveelheden BGT objecten aan te passen. Je kunt hierbij denken aan:

  • Bij alle parkeerplaatsen staat vermeld dat deze een grasklinker verharding hebben terwijl dit betonstraatstenen zou moeten zijn.
  • Scheidingen in je BGT staan ten onrechte geclassificeerd als Overige scheidingen.
  • Je krijgt van de BOR beheerder een lijst met correct geclassificeerde BGT objecten. Of je dit als BGT beheerder even kunt aanpassen.
  • Je wilt een lijst met panden omzetten naar overige bouwwerken.

De mutatieverwerker is geschikt voor mutaties waarbij er geen geometrie wijzigt. De mutatieverwerker verlangt een lijst met BGT lokaal ID’s waar mutaties op moeten plaatsvinden. Deze lijst is op diverse manieren te verkrijgen en kan ook uit andere applicaties zoals een BOR systeem worden genereerd. De Mutatieverwerker kan ook BGT objecten van klassen laten veranderen. Hierbij wordt dan automatisch een vervallen object en een nieuw object opgevoerd met de geometrie van het oude object.

Het kan voor komen dat dergelijke omzettingen eenmalig moeten gebeuren. In dat geval is het ook mogelijk om een dergelijk conversie door GISkit te laten uitvoeren.