Omgevingswet

Hier vindt u informatie over software en diensten voor de omgevingswet.

De omgevingswet treedt in werking op 1 juli 2022. Dit brengt een verandering met zich mee op verschillende vlakken.  Ten opzichte van de huidige situatie van bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen verandert de scope, terminologie en structuur van de documenten. De techniek om tot de omgevingsdocumenten zoals het omgevingsplan van gemeenten, bestaande uit tekst en verbeelding op de kaart, te komen is anders. De uitwisseling met de landelijke voorziening (LV-BB en DSO) vergt een ander proces en techniek. Daarnaast blijft er gelukkig ook een deel vanuit de huidige situatie bruikbaar en kan met beperkte inspanning worden klaargemaakt voor de omgevingswet. GISkit helpt u graag om hier inzicht in te krijgen. We bieden software en diensten om zowel de transitie efficiënt te kunnen maken, als gereed te zijn voor de situatie na 1 juli 2022. Hierbij richten we ons op het maken, uitwisselen en raadplegen van omgevingsdocumenten en toepasbare regels.

De standaarden en de landelijke voorziening (LV-BB en DSO) zijn nog in beweging maar geven inmiddels voldoende zekerheid om op te bouwen. De producten en diensten die GISkit biedt, worden hier kort beschreven. Momenteel bieden wij de composer aan als dienst en nodigen we u uit om in een cursus kennis op de te doen over het maken van omgevingsplannen en toepasbare regels. PlanKaart gebruikers kunnen zich aanmelden voor een upgrade-traject. In overleg kan de cursus ook als pilot worden ingestoken.

Lees verder over: