Omgevingswet

Hier vindt u informatie over software en diensten voor de omgevingswet.

De inwerkingtreding van de omgevingswet brengt een verandering met zich mee op verschillende vlakken. Ten opzichte van de situatie van bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen is de scope, terminologie en structuur van de documenten verandert. De techniek om tot de omgevingsdocumenten zoals het omgevingsplan van gemeenten, bestaande uit tekst en verbeelding op de kaart, te komen is anders. De uitwisseling met de landelijke voorziening (LV-BB en DSO) vergt een ander proces en techniek. Daarnaast blijft er gelukkig ook een deel vanuit de IMRO situatie bruikbaar en kan met beperkte inspanning worden klaargemaakt voor de omgevingswet. GISkit helpt u graag om hier inzicht in te krijgen. We bieden software en diensten om zowel de transitie effici├źnt te kunnen maken, als gereed te zijn voor de situatie bij Inwerkingtreding. Hierbij richten we ons op het maken, uitwisselen en raadplegen van omgevingsdocumenten en toepasbare regels.

De producten en diensten die GISkit biedt, worden hier kort beschreven. Ook kunt u kennis opdoen in een eendaagse cursus, een cursus kan ook als pilot worden ingestoken. 

Lees verder over: