Welkom op de gebruikerspagina van GISkit. Hier houden we u op de hoogte van belangrijke updates van de GISkit Omgevingswet software en informeren we u over evenementen en nieuwe diensten die wij aanbieden. Ook delen we onze kennis over de omgevingswet en geven we tips en tricks voor veelvoorkomende processen en werkzaamheden met onze software.

Ontwerpbesluiten Omgevingsverordening Zeeland en Zeeuwse Omgevingsvisie in productieomgeving DSO gepubliceerd

De eerste ontwerpbesluiten in de productieomgeving van het DSO zijn gepubliceerd, het zijn de ontwerpbesluiten tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland en de Zeeuwse Omgevingsvisie inclusief kennisgevingen voor de inspraak. Een moment om te vieren!!! Het besluit voor de omgevingsverordening is te vinden via Provinciaal blad 2023, 10052 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) Het […]

GISkit Omgevingswet – Cursus aanbod

De ingangsdatum van de omgevingswet staat gepland op 1 januari 2024. Nu is het moment om kennis op te doen en te oefenen! GISkit heeft een aantal cursussen ontwikkeld die zijn afgestemd op verschillende rollen in het kader van de omgevingswet zodat alle aandacht gaat naar de daarvoor relevante werkzaamheden en veelvoorkomende processen en de […]