PlanTekst

PlanTekst geeft ondersteuning bij het maken van bestemmingsplan teksten.

PlanTekst geeft ondersteuning bij het maken van de goede volgorde en nummering van bestemmingsplan teksten. Vanuit een navigatie-venster kunnen artikelen worden opgezocht of aan een document worden toegevoegd. Bij het toevoegen van teksten “weet” de applicatie vanuit de context wat de rol van de tekst is. De exacte locatie van de tekst in het document wordt automatisch bepaald conform de eisen die gesteld worden in het SVBP.

In het tekstvenster kan men de tekst bewerken met een volledige WYSIWYG (What You See Is What You get) editor. De editor beschikt over de meest gebruikte functionaliteiten die men kent vanuit standaard tekstverwerkers zoals vet, cursief, onderstrepen, uitlijning, knippen, plakken, opsomtekens en dergelijke. De editor is tevens voorzien van een Nederlandstalige spellingscontrole.

In PlanTekst kunnen de planinstellingen worden ingevoerd die betrekking hebben op het bestemmingsplan en van invloed zijn op bijvoorbeeld bestandsnamen. PlanTekst zorgt er uiteraard voor dat deze conform het STRI2012 zijn.

PlanTekst kan de teksten uitvoeren naar objectgerichte planteksten of naar HTML bestanden. Het is ook mogelijk te exporteren naar een Microsoft Word document om vandaar uit een PDF bestand te genereren. De HTML bestanden worden conform het STRI, per documentsoort uitgevoerd. Voor de opmaak van de HTML bestanden kan een style-sheet gebruikt worden waarmee een organisatiestandaard makkelijk ingevoerd en gehandhaafd wordt.

De koppeling met GISkit Plan is direct op de objectgerichte plantekst of op een koppelingsbestand die tijdens het exporteren wordt aangemaakt. Plan gebruikt de bestandsnamen en artikelnummers hieruit zodat dit niet meer handmatig hoeft te gebeuren. Als de tekst achteraf wordt aangepast dan wordt dit automatisch in het plan verwerkt.

Prijsinformatie
De aanschafprijs voor een stand alone licentie PlanTekst is € 650,-. Onderhoudskosten zijn € 200,- per jaar. Genoemde prijzen zijn excl. BTW. De software is ook verkrijgbaar in een netwerklicentie, de aanschafprijs hiervan bedraagt € 975,-, de onderhoudskosten hiervan zijn € 250,- per jaar. Een onderhoudscontract geeft u recht op telefonische support en nieuwe versies.