OW Beheer

Met OW Beheer kunnen de omgevingswetbesluiten gepubliceerd worden naar de PRE- en Productie omgeving van de LVBB/DSO.

OW Beheer voorziet in een account beheer op twee omgevingen in de cloud per bevoegd gezag. Eén voor de pre-omgeving van het DSO en één voor de productieomgeving.

Wijzigingsbesluiten kunnen worden gemaakt met integrale tekstvervanging en met renvooi.

Los van het publiceren kan er gevalideerd worden.

Bij elke validatie of publicatie wordt er met behulp van de pdf-service een bijbehorende pdf gegenereerd. Daarnaast worden verschillende rapportages gegenereerd behorende bij de validatie of publicatie.