BRK Levering Organizer

Met de GISkit BRK Levering Organizer kan een BRK set bestaande uit een beginstand en mutaties op compleetheid en juiste aansluiting worden gecheckt en worden klaar gezet om verwerkt te worden. De GISkit BRK Levering Organizer is verkrijgbaar bij de BRK Datamanager.