BRK Raadplegen

BRK Raadplegen is een raadpleeg tool die wordt geleverd bij de BRK Datamanager. Met BRK Raadplegen zijn de zakelijke rechten, gerechtigden en stukdelen op een eenvoudige manier op te vragen voor een kadastraal object of voor een adres. Ook is de relatie grondperceel en appartementsrechtsplitsingen en de gestapelde rechten op te vragen. BRK Raadplegen is een administratieve raadpleeg tool. Voor grafisch raapleging bieden wij Tabula aan en de mogelijkheid voor implementatie in andere Viewers.