GISkit Omgevingswet

Ontwerpbesluiten Omgevingsverordening Zeeland en Zeeuwse Omgevingsvisie in productieomgeving DSO gepubliceerd

De eerste ontwerpbesluiten in de productieomgeving van het DSO zijn gepubliceerd, het zijn de ontwerpbesluiten tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland en de Zeeuwse Omgevingsvisie inclusief kennisgevingen voor de inspraak.

Een moment om te vieren!!!

Het besluit voor de omgevingsverordening is te vinden via Provinciaal blad 2023, 10052 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Het besluit voor de Zeeuwse Omgevingsvisie is te vinden via Provinciaal blad 2023, 10050 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)